Magmula noong mga taon ng 1970s ay dumami na ang ang mga Bibliyang salin sa Tagalog. Bagaman wala pa talagang mga Bibliyang Tagalog na isinalin mula sa mga orihinal na wika1, masasabi rin namang kahit paano’y nakakatulong ito para sa pagpapaunlad ng pananampalataya.

Sa ngayon ay tatlo ang mga mahahalagang bersyon ng Bibliyang Tagalog. Ang Tagalog Popular Version ay salin mula sa Good News Bible na Inggles. May dalawang uri nito: ang orihinal na TPV at ang Magandang Balita Bibliya na may Deuterokanoniko. Itong huli ay nagkaroon na ng ilang edisyon at sa ilang bahagi ay maaari nang sabihing iba sa orihinal na TPV. Ang Magandang Balita (may Deuterokanoniko) ang saling inabprubahan na gamitin sa mga pagbasa sa Misa.

Ang salin ni Msgr. Abriol — Ang Banal na Bibliya — ay ibinatay sa Vulgata, ang opisyal na bersyon ng Iglesya Katolika. Kahit ito’y lumabas na rin sa iba’t-ibang edisyon. Ang huling labas ng bersyong ito ay ang pinagbuting edisyon na ibinatay sa Bagong Vulgata (ang edisyon sa ilalim ng pangangasiwa ni Juan Pablo II).

Ang Bibliya ng Sambayanang Kristiyano ay nakabatay sa Biblia Latinoamerica at inilimbag dito sa Pilipinas upang magamit sa mga BEC (Basic Ecclesial Communities). Sa mga bersyon ng Bibliyang Tagalog, ito ang may pinakamaraming pantulong sa pang-uanawa.

Bukod sa mga bersyong nabanggit na, nandiyan din ang "Ang Bibliya" na salin ng King James Version na Inggles. Ang pinakabagong edisyon nito ay ang "Ang Bagong Ang Bibliya" na ibinagay sa wikang Tagalog na ginagamit sa kasalukuyan.

Ano nga ba ang mas magandang gamitin ng isang Katoliko? Mas maganda pa rin na ang gamitin ay iyong inaprubahang basahin para sa Misa: ito ay ang Magandang Balita (may Deuterokanoniko). Nguni’t para sa isang katekista, mas maganda na ang gamitin niya’y ang "Bibliya ng Sambayanang Kristiyano" dahil nga sa mga pantulong sa pang-unawa na napapaloob dito. Maganda rin kung isasama sa aklatan ang salin ng Msgr. Abriol. Ang "Banal na Bibliya" ay magandang ipang-hambing sa mga salin ng Magandang Balita at ng Bibliya ng Sambayanang Kristiyano na pawang batay sa mga bersyon na literaryo ang pagkakasalin.

  1. Ang Bibliya ng Sambayanang Kristiyano ay hindi isinalin mula sa Hebraiko at Griyego. Ito’y salin mula sa La Biblia Latinoamerica. []

Tags: , ,

Leave a Reply