Mga Kasabihan

Balangkas ng Kas. 30:7-9 Ang mga kahilingan (7) unang hiling: ilayo sa anumang laban sa katotohanan at sa kahirapan o kayamanan (8a) ikalawang hiling: ang pagkain (8b) paliwanag para sa ikalawang kahilingan (9a) paliwanag para sa unang kahilingan (9b)

Continue reading about Panalangin para sa isang Buhay na Makatarungan (Kasabihan 30:7-9)